Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 182

Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 158

Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 140

Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 168

Хөрөнгө бүртгэх тушаал

2021 оны 1 сарын 11 304

Орон нутгийн өмчийн газраас гаргасан хөрөнгө бүртгэх тухай бүх тушаалыг орууллаа....
Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 133

мөрөн хотын айл өрхийг интернетэд холбох ажлыг дэмжиж тогтоол баталлаа

2020 оны 4 сарын 13 436

Мөрөн хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг кабель сүлжээгээр өндөр хурдны интернетэд холбох сүлжээ татах ажлыг орон нутгийн өмчийн гэрэлтүүлгийн шугам ашиглаж хийхээр зөвшөөрч холбогдох компаниудад чиглэл өглөө....
Дулааны Эрчим Хүч худалдан авах гэрээ

2020 оны 4 сарын 6 285

Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа......
Хөрөнгө эзэмшүүлэх тухай

2020 оны 2 сарын 5 256

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулах төслийн хүрээнд хийгдсэн шугам сүлжээг Хөвсгөл Ус суваг ХХК-д эзэмшүүлэх шийдвэр гаргалаа....
компаниудын 2020 оны зорилтот түвшин батлагдлаа

2020 оны 2 сарын 5 465

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн ороцоотой1 компани.......

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ