Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар хүргүүлэх тухай

2021 оны 5 сарын 11 864

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллого 2021 онд зохион байгуулахтай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын албан даалгавар гаргаж хүргүүллээ...
Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 214

Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 220

Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 158

Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 200

Хөрөнгө бүртгэх тушаал

2021 оны 1 сарын 11 344

Орон нутгийн өмчийн газраас гаргасан хөрөнгө бүртгэх тухай бүх тушаалыг орууллаа....
Хөрөнгө бүртгэх тухай

2021 оны 1 сарын 11 160

мөрөн хотын айл өрхийг интернетэд холбох ажлыг дэмжиж тогтоол баталлаа

2020 оны 4 сарын 13 463

Мөрөн хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг кабель сүлжээгээр өндөр хурдны интернетэд холбох сүлжээ татах ажлыг орон нутгийн өмчийн гэрэлтүүлгийн шугам ашиглаж хийхээр зөвшөөрч холбогдох компаниудад чиглэл өглөө....
Дулааны Эрчим Хүч худалдан авах гэрээ

2020 оны 4 сарын 6 312

Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа......
Хөрөнгө эзэмшүүлэх тухай

2020 оны 2 сарын 5 286

Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн гэр хорооллын усан хангамжийг сайжруулах төслийн хүрээнд хийгдсэн шугам сүлжээг Хөвсгөл Ус суваг ХХК-д эзэмшүүлэх шийдвэр гаргалаа....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ