Орон нутгийн өмчийг худалдсаны орлогын хагас жилийн мэдээ

2022 оны 7 сарын 4 6

Орон нутгийн өмчийг худалдсаны орлогын хагас жилийн мэдээ...
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үзлэг тооллогын зөвлөмж өглөө

2022 оны 5 сарын 19 93

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогын аймгийн комиссоос тооллогын явцад гарч байгаа хүндрэл бэршээлийн судалгааг гаргаж үүний дагуу ...
Орон нутгийн өмчит байгууллагын админ эрх

2022 оны 4 сарын 15 81

Улсын үзлэг тооллогод нэвтрүүлэх программ хангамжид нэвтрэх байгууллагын эрхийг татаж авахаар орууллаа....
Улсын үзлэг тооллогын гарын авлага

2022 оны 4 сарын 15 199

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогын гарын авлагыг цахимаар орууллаа. Байгууллагад зөвхөн 1 ширхэгийг өгөх тул та бүхэн татаж авна уу...
Улсын үзлэг тооллогод программ хангамжийг нэвтрүүлнэ

2022 оны 4 сарын 15 120

төрийн болон орон нутгийн өмчийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогод шинэ программ хангамж нэвтрүүлнэ...
Сургалт зохион байгуулагдна.

2022 оны 4 сарын 15 103

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогын нэгдсэн сургалт 2022 оны 04-р сарын 18-ны өдөр Мөрөн хотноо Аймгийн ЗДТГ-ын "Соёмбо" Танхимд зохион байгуулагдана....
Дуудлага худалдаа амжилттай боллоо

2022 оны 2 сарын 18 241

"Хөвсгөлийн Эмийн Эргэлтийн сан" ОНӨХК-ийн хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаа 23 сум 1 тосгонд болж ялагчид тодорлоо....
Эмийн эргэлтийн сан компанийн хөрөнгийн танилцуулга

2022 оны 1 сарын 26 692

Нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдах хөрөнгийн дэлгэрэнгүй танилцуулгыг орууллаа...
Аймгийн Засаг даргын албан даалгавар хүргүүлэх тухай

2021 оны 5 сарын 11 1608

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллого 2021 онд зохион байгуулахтай холбогдуулан аймгийн Засаг даргын албан даалгавар гаргаж хүргүүллээ...