Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 15 193

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 1-р сарын 15-ны өдрийн А/16 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 15 150

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/15 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 15 72

аймгийн засаг даргын 2018 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн А/14 дүгээр захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 15 85

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01-р сарын 15-ны өдрийн А/13 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 12 133

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01-р сарын 12-ны өдрийн А/12 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 9 81

Хагал тосгоны сум дундын эмнэлэгийн захиалгаар...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 8 90

Эрүүл мэндийн газрын захиалгаар...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 8 391

Галт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захиалгаар...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 8 117

"Сод Эрдэм" сургуулийн захиалгаар...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ