Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 12 210

Аймгийн Засаг даргын 2018 оны 01-р сарын 12-ны өдрийн А/12 дугаар захирамж...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 9 159

Хагал тосгоны сум дундын эмнэлэгийн захиалгаар...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 8 160

Эрүүл мэндийн газрын захиалгаар...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 8 498

Галт сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн захиалгаар...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 8 186

"Сод Эрдэм" сургуулийн захиалгаар...
Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 4 187

Хөдөлмөр халамж үйлжилгээний газын захиалгаар...
Орон нутгийн өмчит компаниудын өглөг буурч байна

2017 оны 11 сарын 14 240

Нийт аж ахуйн нэгжийн урт болон богино хугацаат өглөг 2015 онд 5,5 тэрбум төгрөг байсан бол 2016 оны жилийн эцсийн тайлангаар 4,9 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 600,0 сая төгрөгөөр буюу 13,1 хувиар буурсан байна. ...
Орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой компаниуд ашигтай ажиллаж эхэллээ

2017 оны 11 сарын 14 413

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2017 оны хөвсгөл аймгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгасны дагуу Орон нутгийн өмчит компани аж ахуйн нэгжүүдийн менежментийг сайжруулах “Компанийн засаглалыг нэвтрүүлэх” ажлыг 3 компани, 7 сумын уурын зуухны үйл ажиллагаа явуулдаг ...
50 100 цогцолборын ажилтай төслийн менежерийн баг танилцлаа

2017 оны 11 сарын 1 214

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлтэй аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан төслийн менежерийн баг танилцаж, ажиллалаа....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ