Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2018 оны 1 сарын 4 87

Хөдөлмөр халамж үйлжилгээний газын захиалгаар...
Орон нутгийн өмчит компаниудын өглөг буурч байна

2017 оны 11 сарын 14 163

Нийт аж ахуйн нэгжийн урт болон богино хугацаат өглөг 2015 онд 5,5 тэрбум төгрөг байсан бол 2016 оны жилийн эцсийн тайлангаар 4,9 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 600,0 сая төгрөгөөр буюу 13,1 хувиар буурсан байна. ...
Орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой компаниуд ашигтай ажиллаж эхэллээ

2017 оны 11 сарын 14 278

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 2017 оны хөвсгөл аймгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд тусгасны дагуу Орон нутгийн өмчит компани аж ахуйн нэгжүүдийн менежментийг сайжруулах “Компанийн засаглалыг нэвтрүүлэх” ажлыг 3 компани, 7 сумын уурын зуухны үйл ажиллагаа явуулдаг ...
50 100 цогцолборын ажилтай төслийн менежерийн баг танилцлаа

2017 оны 11 сарын 1 141

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө, байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгөөр хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын гүйцэтгэлтэй аймгийн Засаг даргын захирамжаар байгуулагдсан төслийн менежерийн баг танилцаж, ажиллалаа....
"Зөвлөн туслая" өдөрлөг эхэллээ

2016 оны 10 сарын 7 128

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас "Зөвлөн туслая" өдөрлөгийн арга хэмжээг төрийн үйлчилгээний “Дүнжингарав”, “Мишээл”, “Драгон” төвд зохион байгуулж байна. МХЕГ-ын дарга Н.Цагаанхүү уг арга хэмжээнд оролцож, иргэд болон зөвлөгөө мэдээлэл өгч буй улсын байцаагчи?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ