Орон сууцанд орох хүсэлт гаргах иргэдэд тавигдах шаардлага

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ