Орон сууцанд хүсэлт гаргасан тавигдах шаардлага хангасан иргэдийг хэрхэн эрэмбэлэх вэ?

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ