Түрээсийн орон сууцанд хамрагдах хүсэлт гаргасан өрх толгойлсон эх /эцэг/ ямар баримт бичиг цаасаар бүрдүүлэх вэ?

Өрх толгойлсон эх/эцэг/ бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт

 

 • Иргэний үнэмлэхний ТҮЦ машины лавлагаа,  хуулбар бол нотариатаар батлуулна /өрхийн насанд хүрсэн гишүүн бүр/
 • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар /нотариатаар батлуулсан/
 • Өрх толгойлсон эцэг, эх бол түүнийг нотлох баримт /гэрлээгүйн лавлагаа,нас барсны гэрчилгээ гэх мэт/
 • Оршин суугаа хаяг, ам бүлийн тодорхойлолт /Тухайн баг, хороонд ямар хугацаанд амьдарч байгааг тодорхойлсон байна/.
 • Өөрийн болон өрхийн насанд хүрсэн гишүүдийн орлогыг тодорхойлох баримт бичиг /Нийгмийн даатгалын дэвтэр, ажилладаг газрын тодорхойлолт, хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг бол орлогыг нотлох баримт, тухайлбал татвар татвар төлөгчийн дэвтрийн хуулбар, сүүлийн гурван жилийн дансны хуулга болон бусад баримтийн хуулбар нотариатаар батлуулсан/
 • Бүртгүүлэх өдрийн байдлаар өөрийн өмчлөлийн инженерийн хангамжтай, эсхүл нийтийн зориулалттай орон сууцгүй болохыг тодорхойлсон эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн лавлагаа /өрхийн насанд хүрсэн гишүүн бүр/
 • Түрээсийн орон сууцны 3 сарын түрээсийн төлбөртэй тэнцэх барьцаа хөрөнгийг байршуулсан харилцагч банк дахь өөрийн нэр дээрх дансны хуулга
 • Банк, санхүүгийн байгууллагаас авсан зээлийн төлбөрийн үлдэгдэлтэй бол харилцагч банк, санхүүгийн байгууллагаас зээлийн зээлийн гэрээ, зээл эргэн төлөлтийн хуваарийн хуулбар /зээлтэй насанд хүрсэн гишүүн бүр/
 •  Монгол банкны зээлийн мэдээллийн сангийн лавлагаа /насанд хүрсэн гишүүн бүр/
 • Шүүхийн шийдвэрээр өр төлбөргүйг батлах  тодорхойлолт /насанд хүрсэн гишүүн бүр/
 • Өрхийн амьжиргааны түвшин тогтоох судалгаанд хамрагдсан талаарх тодорхойлолт,
 • Батлан даагчийн орлогыг тодорхойлох баримт бичиг / Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар, хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг бол орлогыг нотлох баримт, тухайлбал татвар татвар төлөгчийн дэвтрийн хуулбар, сүүлийн гурван жилийн дансны хуулга болон бусад баримтийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар/

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ