Орон сууцны гэрээ хийх тухай

2019 оны 10 сарын 23 827

Хөгжлийн Банкнаас Хөвсгөл аймагт хөрөнгө хүлээлгэн өгөх үйл ажиллагаа тодорхойгүй байгаагийн улмаас Шинэ Мөрөн хорооллын 135 айлын орон сууцны батламж, мэдэгдэл авсан иргэд 2019 оны 10-р сарын 27-с өмнө гэрээ хийгдэхгүй болсныг мэдэгдье. Мэдэгдлийн дагуу бүрдүүлэх материал төвлөрүүлэх хөрөнгийн заасан дансанд байршуулах үйл ажиллагаагаа хийж байхад болно.  Мэдэгдэлд заасан барьцаа болон урьдчилгаа 3 сарын төлбөрийг Түрээсийн орон сууцны эргэлтийн сангийн  дансанд байршуулсан хугацаагаар гэрээ байгуулах эрх цуцлагдах эсэхийг шийдвэрлэнэ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ