Орон сууцны гэрээ байгуулах нээлт хийх тухай

2019 оны 10 сарын 29 406

Шинэ Мөрөн хорооллын 135 айлын орон сууцанд шалгарсан иргэд 2019 оны 10-р сарын 30-ны өдрөөс эхлэн гэрээгээ байгуулж эхэлнэ. Батлан даагч болон барьцаа хөрөнгийн бүрдлийг хангасан иргэдтэй гэрээг байгуулж эхэлнэ. Бүрдэл хангаагүй материал дутуу иргэдийн гэрээ байгуулагдахгүй тул бүрдлийг хангаж ирж гэрээгээ байгуулна уу?

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ