Түрээсийн төлбөрийн тухай

2019 оны 11 сарын 14 616

Шинэ Мөрөн хорооллын байранд орсон иргэдтэй гэрээ байгуулах хугацаа тодорхой шалтгааны улмаас хойшилж байгаа тул Байранд орсон иргэд  11-р сарын байрны болон түрээсийн төлбөрөө 11-р сарын 20-ны дотор Төрийн сан банкны "Хө. Түрээсийн орон сууцны эргэлтийн сан" 100170051601 тоот дансанд тушааж  байрны ашиглалт хариуцсан ажилтантай тооцоо хийнэ үү. Гэрээ байгуулахаас өмнө гэрээ хариуцсан ажилтнуудтай харилцан эргэн төлөлтийн хувиараа тохирч байх нь зүйтэй байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ