компаниудын 2020 оны зорилтот түвшин батлагдлаа

2020 оны 2 сарын 5 252

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн ороцоотой1 компани, орон нутгийн өмчит 13 компани, орон нутгийн өмчийн аж ахуйн тооцоот 1 үйлдвэрийн газрын 2020 оны эдийн засгийн үзүүлэлт, зорилтот түвшинг баталлаа./татаж авах.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ