Түрээсийн журамд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа

2020 оны 2 сарын 5 571

Хөвсгөл аймгийн орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг түрээслүүлэх тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2017 оны 22 дугаар тогтоолоор баталсан журамд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа..татаж авах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ