Сургалт зохион байгуулагдна.

2022 оны 4 сарын 15 103

Сургалтын хөтөлбөр хамрагдах байгууллагын жагсаалтыг орууллаа.

Сум, дүүргийн нэр Нэр
1 Алаг-Эрдэнэ Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ
2 Алаг-Эрдэнэ Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын хүн эмнэлэг
3 Алаг-Эрдэнэ Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
4 Алаг-Эрдэнэ Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
5 Алаг-Эрдэнэ Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын Соёлын төв
6 Арбулаг Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Засаг даргын тамгын Газар
7 Арбулаг Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
8 Арбулаг Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Эрүүл мэндийн төв
9 Арбулаг Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
10 Арбулаг Хөвсгөл аймгийн Арбулаг сумын Соёлын төв
11 Баянзүрх Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын Засаг даргын Тамгын Газар
12 Баянзүрх Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын Эрүүл мэндийн төв
13 Баянзүрх Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын Соёлын төв
14 Баянзүрх Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
15 Баянзүрх Хөвсгөл аймгийн Баянзүрх сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
16 Бүрэнтогтох Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Засаг даргын тамгын Газар
17 Бүрэнтогтох Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Соёлын төв
18 Бүрэнтогтох Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Хүн эмнэлэг
19 Бүрэнтогтох Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
20 Бүрэнтогтох Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
21 Бүрэнтогтох Хөвсгөл аймгийн Бүрэнтогтох сумын Бүрэнхаан багийн цэцэрлэг -Бага сургуулийн цогцолбор
22 Галт Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Засаг даргын тамгын газар
23 Галт Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
24 Галт Хөвсгөл аймгийн Галт сумын сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор
25 Галт Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
26 Галт Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Эрүүл мэндийн төв
27 Галт Хөвсгөл аймгийн Галт сумын Соёлын төв
28 Жаргалант Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын газар
29 Жаргалант Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
30 Жаргалант Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Хүн эмнэлэг
31 Жаргалант Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Соёлын төв
32 Жаргалант Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
33 Жаргалант Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын Хүүхдийн II цэцэрлэг
34 Жаргалант Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын "Эрчимт-Идэр" СДОА
35 Их Уул Хөвсгөл аймгийн Их-Уул сумын Засаг даргын тамгын газар
36 Их-Уул Хөвсгөл аймгийн Их-Уул сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
37 Их-Уул Хөвсгөл аймгийн Их-Уул сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
38 Их-Уул Хөвсгөл аймгийн Их-Уул сумын Соёлын төв
39 Их-Уул Хөвсгөл аймгийн Их-Уул сумын Сум дундын эмнэлэг
40 Их-Уул Хөвсгөл аймгийн Их-Уул сумын "Их-Уул Дулаан" ХХК
41 Рашаант Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Засаг даргын тамгын газар
42 Рашаант Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Соёлын төв
43 Рашаант Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
44 Рашаант Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
45 Рашаант Хөвсгөл аймгийн Рашаант сумын Эрүүл мэндийн төв
46 Рэнчинлхүмбэ Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын Засаг даргын тамгын газар
47 Рэнчинлхүмбэ Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
48 Рэнчинлхүмбэ Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын Эрүүл мэндийн төв
49 Рэнчинлхүмбэ Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
50 Рэнчинлхүмбэ Хөвсгөл аймгийн Рэнчинлхүмбэ сумын Соёлын төв
51 Тариалан Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын ЗДТГ
52 Тариалан Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
53 Тариалан Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
54 Тариалан Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Соёлын Төв
55 Тариалан Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын Эрүүл мэндийн төв
56 Тариалан Хөвсгөл аймгийн Тариалан сумын "Нийтийн ахуй үйлчилгээний төв" ХХК
57 Тосонцэнгэл Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл сумын Засаг даргын тамгын газар
58 Тосонцэнгэл Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
59 Тосонцэнгэл Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
60 Тосонцэнгэл Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл сумын Соёлын төв
61 Тосонцэнгэл Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл сумын ЭМТ
62 Тосонцэнгэл Хөвсгөл аймгийн Тосонцэнгэл сумын Тосон-Илч ХХК
63 Төмөрбулаг Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын Засаг даргын тамгын газар
64 Төмөрбулаг Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын соёлын төв
65 Төмөрбулаг Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын 12-н жилийн сургууль
66 Төмөрбулаг Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
67 Төмөрбулаг Хөвсгөл аймгийн Төмөрбулаг сумын Төмөрбулаг сумын хүн эмнэлэг
68 Түнэл Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын Засаг даргын тамгын газар
69 Түнэл Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын ЕБС
70 Түнэл Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын Хүн эмнэлэг
71 Түнэл Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
72 Түнэл Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын Соёлын төв
73 Түнэл Хөвсгөл аймгийн Түнэл сумын "Түнэл-Илч" ХХК
74 Улаан Уул Хөвсгөл аймгийн Улаан-уул сумын ЗДТГ
75 Улаан Уул Хөвсгөл аймгийн Улаан-уул сумын ерөнхий боловсролын сургууль
76 Улаан Уул Хөвсгөл аймгийн Улаан-уул сумын Соёлын төв
77 Улаан Уул Хөвсгөл аймгийн Улаан-уул сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
78 Улаан-Уул Хөвсгөл аймгийн Улаан-уул сумын Сум дундын эмнэлэг
79 Улаан-Уул Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул сумын "Баян шишгэд" СДОАнги
80 ханх Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын ЗДТГ
81 ханх Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Соёлын төв
82 ханх Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
83 ханх Хөвсгөл аймгийн Ханх сум ЭМТ
84 ханх Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
85 Хатгал Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны Захирагчийн ажлын алба
86 Хатгал Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны Ерөнхий боловсролын сургууль
87 Хатгал Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны Хүүхдийн цэцэрлэг
88 Хатгал Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны Соёлын төв
89 Хатгал Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгоны Сум Дундын эмнэлэг
90 Цагааннуур Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын Засаг даргын тамгын газар
91 Цагааннуур Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
92 Цагааннуур Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
93 Цагааннуур Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын Соёлын төв
94 Цагааннуур Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур сумын Эрүүл мэндийн төв
95 Цагаан-уул Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын Засаг даргын тамгын газар
96 Цагаан-уул Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
97 Цагаан-уул Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын Хүүхдийн 1 дүгээр цэцэрлэг
98 Цагаан-уул Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын Соёлын төв
99 Цагаан-уул Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын Сум дундын эмнэлэг
100 Цагаан-уул Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Уул сумын "Галтдулаан" ХХК
101 Цагаан-уул Хөвсгөл аймгийн Цагаан-уул сумын 2 дугаар цэцэрлэг
102 Цагаан-Үүр Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын Засаг даргын тамгын газар
103 Цагаан-Үүр Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын сургууль
104 Цагаан-үүр Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
105 Цагаан-Үүр Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын соёлын төв
106 Цагаан-Үүр Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр сумын хүн эмнэлэг
107 Цагаан-Үүр "Нарс шинэсэн төгөл" СДОА
108 Цэцэрлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Засаг даргын тамгын газар
109 Цэцэрлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Ерөнхий боловсролын сургууль
110 Цэцэрлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
111 Цэцэрлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Могойн Хүүхдийн цэцэрлэг
112 Цэцэрлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Эрүүл мэндийн төв
113 Цэцэрлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Соёлын төв
114 Цэцэрлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Могойн бага сургууль
115 Цэцэрлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын Могойн Хүн эмнэлэг
116 Цэцэрлэг Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын "Тэсийн-Илч" ххк
117 Чандмань-Өндөр Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын Засаг Даргын тамгын газар
118 Чандмань-Өндөр Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын ЕБС
119 Чандмань-Өндөр Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
120 Чандмань-Өндөр Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын Эрүүл мэндийн төв
121 Чандмань-Өндөр Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр сумын Соёлын төв
122 Шинэ-Идэр Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сумын ЗДТГ
123 Шинэ-Идэр Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сумын ерөнхий боловсролын сургууль
124 Шинэ-Идэр Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
125 Шинэ-Идэр Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сумын Соёлын төв
126 Шинэ-Идэр Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сумын Хүн эмнэлэг
127 Шинэ-Идэр Хөвсгөл аймгийн Шинэ-Идэр сумын "Шинэ-Идэр Дулаан Эрдэнэт" ХХК
128 Эрдэнэбулган Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын ЗДТГазар
129 Эрдэнэбулган Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын Хүүхдийн цэцэрлэг
130 Эрдэнэбулган Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын ЭМТ
131 Эрдэнэбулган Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын Соёлын төв
132 Эрдэнэбулган Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын ЕБСургууль
133 Эрдэнэбулган Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган "Дүгийн Эх" ОНӨААТҮГ
134 Эрдэнэбулган "Үүрийн долгио" ХК 27%
135 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Засаг даргын тамгын газар
136 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Хот тохижилт үйлчилгээний төв
137 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль
138 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Титэм" ЕБСургууль
139 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Эрдмийн далай" цогцолбор сургууль
140 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Гурван-Эрдэнэ" ЕБС
141 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын ГХГС-тай ЕБ-ын Ирээдүй ХХI зуун сургууль
142 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Нутгийн аваргууд" спортын ахлах сургууль
143 Мөрөн Ерөнхий боловсролын Сод Эрдэм сургууль
144 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Насан туршийн боловсрол гэгээрэл төв
145 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын төрөлжсөн сургалтай Авьяас сургууль (8)
146 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 1 дүгээр цэцэрлэг
147 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 2-р цэцэрлэг
148 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 3-р цэцэрлэг
149 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 4-р цэцэрлэг
150 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 5-р цэцэрлэг
151 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 6 дугаар цэцэрлэг
152 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 7-р цэцэрлэг
153 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 8-р цэцэрлэг
154 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 9-р цэцэрлэг
155 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 10-дугаар цэцэрлэг
156 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 11 дүгээр цэцэрлэг
157 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 12-р цэцэрлэг
158 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын хүүхдийн 13 дугаар цэцэрлэг
159 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын хүүхдийн 14 дүгээр цэцэрлэг
160 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын хүүхдийн 15 дугаар цэцэрлэг
161 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Далайн-Элбэрэлт" ӨЭМТ
162 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Гурвангал" ӨЭМТ
163 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Дэлгэрмөрөн" ӨЭМТ
164 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Энх-Үйлс" ӨЭМТ
165 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Энэрэл" ӨЭМТ
166 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын "Дэлгэрмөрөн" СДОА
167 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн ИТХ
168 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ
169 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Санхүүгийн хяналт дотоод аудитын алба
170 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар
171 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Эрүүл мэндийн газар
172 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг
173 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Зоонозын өвчин судлалын төв
174 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Боловсролын газар
175 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Цагдаагийн газар
176 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Статистикийн хэлтэс
177 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтэс
178 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар
179 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Ахмадын асрамж үйлчилгээний төв
180 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Биеийн тамир спортын газар
181 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийг судлах музей
182 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Нийтийн номын сан
183 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Хөгжимт драмын театр
184 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар
185 Мөрөн Хөвсгөл долгио
 радио редакц
186 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн "Хөвсгөл Эрчим хүч" ХХК
187 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн "Хөвсгөл Ус суваг" ХХК
188 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн "Могойн гол" ХК
189 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн "Урандөш зуслан" ОНӨҮГазар
190 Мөрөн "Хөвсгөл барилга захиалагчийн хяналтын төв" ОНӨААТҮГ
191 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн "Шинэ Мөрөн худалдааны төв" ХХК
192 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн "Хөвсгөлийн эмийн эргэлтийн сан" ХХК
193 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн Соёл, урлагийн газар
194 Мөрөн "Эрчим Илч түлш" ХХК
0 Сум Байгууллагын нэр
1 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн шүүх
2 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн алба
3 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн шүүхийн шинжилгээний алба
4 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн хилийн цэргийн 257 дугаар анги
5 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс 
6 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар 
7 Мөрөн Автотээврийн үндэсний төв Хөвсгөл аймаг
8 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн татварын хэлтэс
9 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн стандарт хэмжилзүйн хэлтэс
10 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн прокурор
11 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн онцгой байдлын хэлтэс
12 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс
13 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс
14 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар
15 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв
16 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн зэвсэгт хүчний 321 дугаар анги
17 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн гаалийн хороо
18 Мөрөн Хөвсгөл аймгийн аудитын газар 
19 Мөрөн Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба
20 Мөрөн Тагнуулын ерөнхий газрын Хөвсгөл аймаг дахь хэлтэс
21 Мөрөн Дэлгэрмөрөн голын сав газрын захиргаа 
22 Мөрөн Газрын харилцаа хот байгуулалтын газар
23 Хатгал Хөвсгөл нуурын тусгай хамгаалалттай газар
24 УлаанУул Улаан тайгын тусгай хамгаалттай газар
25 УлаанУул Шишгэд тэнгисийн голын сав газрын захиргаа
26 Хатгал ШУА харъяа  хөдлөлийн станц
27 Мөрөн Монголын цахилгаан холбоо ХК
28 Мөрөн Монгол шуудан ХК
29 Мөрөн Мэдээл сүлжээ ТӨХК
30 Мөрөн Хөвсгөл АЗЗа
31 Мөрөн Хөвсгөл нисэх буудал
32 Мөрөн Хөвсгөл дулааны Станц ТӨХК
33 Мөрөн Хөвсгөл нуур эгийн голын сав газрын захиргаа