Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 4 сарын 27 231

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 04 дүгээр сарын22-ны өдрийн 40 дүгээр тогтоолын дагуу дараах хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдаа болно. Худалдах хөрөнгийг очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 7...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 3 сарын 26 159

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор худалдах шийдвэр гарсан хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар холбогдож...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 3 сарын 26 104

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор худалдах шийдвэр гарсан хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар холбогдож...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 3 сарын 26 119

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор худалдах шийдвэр гарсан хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар холбогдож...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 3 сарын 26 136

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор худалдах шийдвэр гарсан хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар холбогдож...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 3 сарын 26 90

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор худалдах шийдвэр гарсан хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар холбогдож...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 3 сарын 26 95

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор худалдах шийдвэр гарсан хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар холбогдож...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 3 сарын 26 96

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор худалдах шийдвэр гарсан хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар холбогдож...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 3 сарын 26 79

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрийн 18 дугаар тогтоолоор худалдах шийдвэр гарсан хөрөнгийн нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар холбогдож...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ