Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2023 оны 4 сарын 17 257

Аймгийн ИТХ-ын даргын 2023 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн А/18 дугаар захирамжийн дагуу нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт ирүүлэх: Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг тухайн хөрөнгүүдийн дуудлагын худалдаа эхлэх цаг хүртэл х?...
Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт

2023 оны 1 сарын 30 136

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг эндээс татаж авна уу. ...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2023 оны 1 сарын 17 2110

Аймгийн ИТХ-ын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/92 дугаар захирамжийн дагуу худалдах шийдэр гарсны дагуу нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт ирүүлэх: Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг тухайн хөрөнгүүдийн дуудлаг?...
Нээлттэй дуудлага худалдаа болно

2023 оны 1 сарын 17 1412

Орон нутгийн өмчийн газраас 2023 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдөр нээлттэй дуудлагын худалдаа зарлахдаа доорх жагсаалтын 19-26 дугаарт байгаа хөрөнгүүдийг 02 дугаар сарын 16-ны өдөр гэж давхцуулж зарласан тул 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр гэж залруулав....
Тээврийн хэрэгслийг сэлбэгээр худалдана

2022 оны 6 сарын 22 646

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09 дүгээр шийдвэрээр эзэмшигч нь аваагүй, холбогдоогүй удаан хугацаагаар тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байранд хадгалагдаж байсан авто машинуудыг хуучин сэлбэгийн үнэлгээгээр худалда...
Чандмань Өндөр суман дахь эмийн сангийн нээлттэй дуудлага худалдаа дахин зохион байгуулагдана

2022 оны 3 сарын 28 697

ЧандманьӨндөр сумын ЗДТГ-д 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 12.00 цагт болно...
Тариалан суман дахь эмийн сангийн дуудлага худалдаа дахин зохион байгуулагдана

2022 оны 3 сарын 28 249

Тариалан сумын ЗДТГ-д 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 12.00 цагт болно...
Алаг-Эрдэнэ суман дахь Эмийн сангийн дуудлага худалдаа дахин зохион байгуулагдана

2022 оны 3 сарын 28 228

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ-д 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 12.00 цагт болно....
Арбулаг сумын эмийн сангийн хөрөнгө

2022 оны 1 сарын 25 359

хөрөнгийн жагсаалтыг хүснэгтээр оруулав...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ