Тээврийн хэрэгслийг сэлбэгээр худалдана

2022 оны 6 сарын 22 348

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх захиргааны зөвлөлийн 2022 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 09 дүгээр шийдвэрээр эзэмшигч нь аваагүй, холбогдоогүй удаан хугацаагаар тээврийн хэрэгсэл түр саатуулах байранд хадгалагдаж байсан авто машинуудыг хуучин сэлбэгийн үнэлгээгээр худалда...
Чандмань Өндөр суман дахь эмийн сангийн нээлттэй дуудлага худалдаа дахин зохион байгуулагдана

2022 оны 3 сарын 28 526

ЧандманьӨндөр сумын ЗДТГ-д 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 12.00 цагт болно...
Тариалан суман дахь эмийн сангийн дуудлага худалдаа дахин зохион байгуулагдана

2022 оны 3 сарын 28 107

Тариалан сумын ЗДТГ-д 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 12.00 цагт болно...
Алаг-Эрдэнэ суман дахь Эмийн сангийн дуудлага худалдаа дахин зохион байгуулагдана

2022 оны 3 сарын 28 121

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ-д 2022 оны 04 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 12.00 цагт болно....
Арбулаг сумын эмийн сангийн хөрөнгө

2022 оны 1 сарын 25 238

хөрөнгийн жагсаалтыг хүснэгтээр оруулав...
"Хөвсгөлийн Эмийн Эргэлтийн Сан" ОНӨХК-ийн нээлттэй дуудлага худалдаа болно

2022 оны 1 сарын 11 1762

аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолын дагуу "Хөвсгөлийн Эмийн Эргэлтийн сан" ОНӨХК-ийн хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдааг зарлаж байна...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2022 оны 1 сарын 6 412

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021-12-30-ны өдрийн 118 дугаар тогтоолын дагуу нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар, хөрөнгөтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг х?...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2022 оны 1 сарын 6 622

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021-12-30-ны өдрийн 118 дугаар тогтоолын дагуу нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар, хөрөнгөтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг х?...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2022 оны 1 сарын 6 438

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021-12-30-ны өдрийн 118 дугаар тогтоолын дагуу нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна. Дуудлагын худалдааны бүртгэл, журамтай холбоотой мэдээллийг аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар, хөрөнгөтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг х?...