Мотоциклын сэлбэгийн худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 6 сарын 20 75

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх захиргааны зөвлөлийн 2020 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 06 дугаар шийдвэрээр албадлагын арга хэмжээ авсантай холбоотой хураагдсан, эзэмшигч нь тодорхойгүй мотоциклуудыг 2020 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдөр худалдахаар шийдвэрлэлээ. Мотоцикл худа?...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 7 656

аймгийн Эрүүл мэндийн газрын Фургон автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 7 234

Цагаан-Үүр сумын ЗДТГ-ын орон сууцны зориулалтай байрыг нээлттэй дуудлагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 7 256

Мөрөн Хот Тохижилт Үйлчилгээний Төв ХХК-ийн хог тээврийн чиргүүлийг нээлттэй дуудлагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 7 170

Хот Тохижилт Үйлчилгээний Төв ХХК-ийн хуучин хүн тээврийн автобусыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар зарна....
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 7 157

Мөрөн Хот Тохижилт Үйлчилгээний Төв ХХК-ийн хог тээврийн хуучин автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар зарна...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 7 180

Төмөрбулаг сумын ЗДТГ-ын пронтер автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар зарна...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 7 128

Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ-т ШШГГ-ын шийдвэрээр битүүмжлэгдсэн тоног төхөөрөмжийг дуудлагаар худалдана....
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 7 158

Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ-т ШШГГ-ын шийдвэрээр битүүмжлэгдсэн тоног төхөөрөмжийг дуудлагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 7 151

тосонцэнгэл сумын ЗДТГ-т ШШГГ-ын шийдвэрээр битүүмжлэгдсэн тоног төхөөрөмжийг дуудлагаар худалдана...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ