хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаа явагдана

2020 оны 9 сарын 29 181

Хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн эзэмшлийн Мөрөн сумын 1-р багт байрлах 3-р халуун усны барилгыг газрын хамт хөрөнгийн дуудлага худалдаагаар худалдана....
хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаа явагдана

2020 оны 9 сарын 29 340

Хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн эзэмшлийн "Гурван Эрдэнэ" сургуулийн хажууд байрлах уурын зуухны газрыг хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана....
хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаа явагдана

2020 оны 9 сарын 29 246

Хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн эзэмшлийн "Нэгдсэн эмнэлэг"-ийн уурын зуухны барилга, газрыг хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана....
уурын зуухны барилга газрын нээлттэй дуудлага худалдаа болно

2020 оны 9 сарын 29 176

Хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн эзэмшлийн "Эргийн 72" уурын зуухны хуучин барилгыг газрын хамт хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаа явагдана

2020 оны 9 сарын 29 224

Хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн эзэмшлийн "Эрдмийн далай" цогцолбор сургуулийн хойд талд байрлах хуучин уурын зуухны барилга газрыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2020 оны 9 сарын 11 112

Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2020 оны 9 сарын 11 92

Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2020 оны 9 сарын 11 85

Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2020 оны 9 сарын 11 85

Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2020 оны 9 сарын 11 75

Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ