Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 119

Чандмань Өндөр сумын ЗДТГ-т хашаа, газрын хамт худалдах хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 119

Орон нутгийн өмчийн газарт барилга газрын хамт худалдах хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 91

Цагаан-Үүр сумын ЗДТГ-т барилгын нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулна...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 98

Төмөрбулаг сумын ЗДТГ-т автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 109

галт сумын ЗДТГ-т бага оврын тракторын нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 76

Бүрэнтогтох сумын ЗДТГ-т газар чөлөөлж худалдах барилгын нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 89

Бүрэнтогтох сумын ЗДТГ-т газар чөлөөлж худалдах барилгын нээлттэй худалдаа болно...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 126

Баянзүрх сумын ЗДТГ-т хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 108

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ-т Тоног төхөөрөмжийн нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ