Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 174

Мөрөн сумын ЗДТГ-ын суудлын автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 130

Тариалан сумын Эрүүл мэндийн төвийн суудлын автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 102

Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ-т ШШГ-ын шийдвэрээр битүүмжлэгдсэн тоног төхөөрөмжийг нээлттэй дуудлагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 80

Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ-т ШШГ-ын шийдвэрээр битүүмжлэгдсэн бага оврын трактор нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 56

Рашаант сумын ахуй үйлчилгээний төвийн барилгыг газар чөлөөлж нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 55

Рашаант сумын ахуй үйлчилгээний төвийн барилгыг газар чөлөөлж нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 207

Мөрөн сумын ЗДТГ-ын бага оврын автобус машиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 77

Чандмань Өндөр сумын 12 жилийн сургуулийн 2 айлын барилыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 92

Чандмань-Өндөр сумын 12 жилийн сургуулийн 4 айлын барилгыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар зарна...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2020 оны 1 сарын 6 402

Аймгийн Хөгжимт Драммын театрын фургон автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар зарна...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ