Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

2019 оны 9 сарын 27 292

Данснаас хасах хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдаа явагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 9 сарын 27 311

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ-ын Премер автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 9 сарын 26 424

Төмөрбулаг сумын ЗДТГ-ын "Хог тээврийн автомашин" -г нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана....
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 9 сарын 26 377

Баянзүрх сумын Эрүүл мэндийн төвийн суудлын автомашиныг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана....
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 9 сарын 26 369

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ-ын "Хог тээврийн автомашин"-г нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. ...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 9 сарын 26 367

Цагаан-Үүр сумын Засаг даргын тамгын газрын Орон сууцны байрыг нээлттэй дуудлагаар худалдана....
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 9 сарын 26 316

Бүрэнтогтох сумын ахлах сургуулийн хичээлийн "Г" байрыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. ...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 9 сарын 26 352

Бүрэнтогтох сумын Ахлах сургуулийн "А" байрыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 9 сарын 26 147

Рашаант сумын ЗДТГ-ын хуучин барилгыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 9 сарын 26 536

Рашаант сумын Ахуй үйлчилгээний барилгыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ