Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 222

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ-т автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 123

Алаг-Эрдэнэ смын ЗДТГ-т автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 194

Алаг-Эрдэнэ сумын ЗДТГ-т автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуудагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2019 оны 7 сарын 26 144

Алаг-Эрдэнэ суманд автомашины дуудлага худалдаа болно...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 261

Шинэ-Идэр сумын Эмнэлэгийн 2 айлын орон сууцны барилгыг газар чөлөөлж дуулагаар худалдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 165

Аймгийн ахмадын асрамж үйлчилгээний төвийн Ландкруйзер-100 автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 247

Түнэл сумын ЗДТГ-ын УАЗ-31512 маркийн автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана....
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 316

Цагаан-Уул сумын ЗДТГ-ын Прадо-95 маркийн автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 195

Аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгийн УАЗ-31512 маркийн автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 189

Арбулаг сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн хуучин барилгыг газар чөлөөлж дуудлагаар худалдана...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ