Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 153

Айргийн эмнэлэгт байрлах ашиглалтгүй барилгыг газар чөлөөлж дуудлагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа зарлаж байна

2018 оны 6 сарын 25 96

Аймгийн ИТХТ-ийн 2018 оны 123 дугаар тогтоолын дагуу дараах хөрөнгүүдийн нээлттэй дуудлага худалдааг зарлаж байна. Хөрөнгөтэй холбоотой мэдээлэл, дуудлага худалдааны журмыг 703282348 утсаар лавлаа уу. Дуудлагын худалдааны бүртгэл тухайн дуудлага худалдааг эхлэх цагт дуусгавар ...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 10 80

Орон нутгийг судлах музейн автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана....
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 69

Арбулаг сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн хуучин барилгын дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 78

Цагаан-Уул сумын СДЭ-ийн УАЗ-469 автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 69

аймгийн Цагдаагийн газрын аксент автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 70

аймгийн Цагдаагийн газрын рэнжер автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 66

аймгийн Цагдаагийн газрын УАЗ-469 автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 67

Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ-ын Ланд-100 автомашины дуудлага худлдаа зохион байгуулагдана...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ