Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 10 сарын 9 215

Айргийн эмнэлэгт байрлах ашиглалтгүй барилгыг газар чөлөөлж дуудлагаар худалдана...
Нээлттэй дуудлагын худалдаа зарлаж байна

2018 оны 6 сарын 25 161

Аймгийн ИТХТ-ийн 2018 оны 123 дугаар тогтоолын дагуу дараах хөрөнгүүдийн нээлттэй дуудлага худалдааг зарлаж байна. Хөрөнгөтэй холбоотой мэдээлэл, дуудлага худалдааны журмыг 703282348 утсаар лавлаа уу. Дуудлагын худалдааны бүртгэл тухайн дуудлага худалдааг эхлэх цагт дуусгавар ...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 10 140

Орон нутгийг судлах музейн автомашины нээлттэй дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана....
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 108

Арбулаг сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн хуучин барилгын дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 132

Цагаан-Уул сумын СДЭ-ийн УАЗ-469 автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 110

аймгийн Цагдаагийн газрын аксент автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 139

аймгийн Цагдаагийн газрын рэнжер автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 120

аймгийн Цагдаагийн газрын УАЗ-469 автомашины дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана...
Хөрөнгийн дуудлага худалдаа зохион байгуулагдана

2018 оны 5 сарын 1 124

Тосонцэнгэл сумын ЗДТГ-ын Ланд-100 автомашины дуудлага худлдаа зохион байгуулагдана...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ