Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2021 оны 7 сарын 8 142

Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн 70 дугаар тогтоолоор дараах хөрөнгийн нээлттэй дуудлага худалдааг зарлаж байна. Худалдах хөрөнгийг очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, бүртгэлтэй холбоотой мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар лавлана уу.

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт ирүүлэх: Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг тухайн хөрөнгийн дуудлагын худалдаа эхлэх цаг хүртэл хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.    

Худалдах, худалдан авах гэрээний нөхцөл: Төлбөрийг 14 хоногийн дотор төлнө. Төлөөгүй тохиолдолд дэнчинг буцаан олгохгүй орон нутгийн орлогод төвлөрүүлнэ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ