Нээлттэй дуудлагын худалдаа болно

2023 оны 1 сарын 17 2109

Аймгийн ИТХ-ын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдрийн А/92 дугаар захирамжийн дагуу худалдах шийдэр гарсны дагуу нээлттэй дуудлагын худалдааг зарлаж байна.

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлт ирүүлэх: Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийг тухайн хөрөнгүүдийн дуудлагын худалдаа эхлэх цаг хүртэл хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Худалдах, худалдан авах гэрээний нөхцөл: Гэрээг ажлын 3 хоногийн дотор байгуулна. Төлбөрийг 14 хоногийн дотор төлнө.

Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагын худалдаагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч байгууллага дээр очиж үзэж болох бөгөөд дуудлагын худалдааны журам, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг Орон нутгийн өмчийн газрын 70382348 утсаар  авна уу.

 


 

 

 

 

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ