Тооллогын цахим сургалт, уулзалтыг зохион байгууллаа

2022 оны 5 сарын 20 145

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн улсын үзлэг тооллогын аймгийн комиссоос тооллогын явцад гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлийн судалгааг гаргаж, үүний дагуу төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн удирдлага, нягтлан бодогч, улсын бүртгэгч, газрын даамлуудыг оролцуу...
Эд хөрөнгийн улсы үзлэг тооллого зохион байгуулах сургалт боллоо.

2022 оны 4 сарын 19 87

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг тооллого зохон байгуулах ажлын хүрээнд тооллого явуулах журам, мэдээ тайлан гаргах, программд оруулах сургалтыг 2022 оны 04 дүгээр 18-ны өдөр зохион байгууллаа. Сургалтыг аймгийн Засаг даргын орлогч М.Хуягбаата...
Дахин үнэлгээний сургалт зохион байгууллаа

2018 оны 9 сарын 17 1018

Төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн газар эзэмших эрхийг үнэлэх, үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний сургалтыг 2018 оны 09 дүгээр сарын 14-ний өдөр аймгийн Засаг даргын тамгын газрын “Соёмбо” танхимд Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газартай хамтран амжи?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ