Захиалагчийн эрх хэрхэн үүсгэх заавар

2022 оны 6 сарын 30 123

ЦАХИМ СИСТЕМ ХЭРЭГЛЭГЧДИЙН АНХААРАЛД Монгол улсын Сангийн сайдын 2021 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн 102 дугаартай тушаалаар батлагдсан “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг төлөвлөх, тайлагнах журам”-ын дагуу худал?...
Мэдээний нэгтгэл 2018

2018 оны 12 сарын 31 346

мэдээний нэгтгэл

2017 оны 9 сарын 30 489

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ