Түнэл Илч ХХК-ийн зорилтын биелэлтийн тухай Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Түнэл-Илч ХХК-ийн 2019 оны зорилтот түвшний гүйцэтгэлийг хэлэлцэж тогтоол гаргалаа....
Шинэ-Идэр дулаан Эрдэнэт ХХК-ийн 2019 оны зорилтот түвшний тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Шинэ-Идэр Дулаан Эрдэнэт ХХК-ийн 2019 оны зорилтот түвшний хэрэгжилтийг хэлэлцэж тогтоол гаргалаа....
Галт Дулаан ХХК-ийн зорилтот түвшингийн тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар "Галт Дулаан"ХХК-ийн 2019 оны зорилтот түвшний гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэж тогтоол гаргалаа....
Төрийн өмчөөс орон нутгийн өмчид шилжиж ирлээ Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар баригдсан барилга байгууламжийг орон нутгийн өмчид шилжүүлсэн төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 63, 64 тогтоолын дагуу аймгийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдээс 2020 оны 56 дугаар тогтоолоор аймгийн өмчид бүртгэж эзэмшигчийг тогтоож бүртгүүл?...
хөрөнгө худалдах шилжүүлэх шийдвэр гаргалаа Их-Уул сумын ерөнхий боловсролын сургуулийн хуучин барилгыг акталж буулгах, Мөрөн Хот тохижилт үйлчилгээний төв ХХК-ийн өргөгч краныг хөвсгөл Эрчим Хүч ХХК-д, Хатгал Тосгоны захиагчийн албаны олон үйлдэлт тракторыг Мөрөн хоттохижилт үйлчилгээний төв ХХК-д шилжүүлэхээр т...
Тэсийн Илч ХХК-ийн 2019 оны зорилтот түвшингийн тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн хуралдаанаар Тэсийн Илч ХХК-ийн 2019 оны зорилтот түвшний хэрэгжилтийг хэлэлцэж тогтоол гаргалаа...
мөрөн Хот Тохижилт Үйлчилгээний Төв ХХК-ийн тайлангийн тухай аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүэгчдийн хуралдаанаар Мөрөн хот тохижилт үйлчилгээний төв ХХК-ийн 2019 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланг хэлэлцсэн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж тогтоол гаргалаа...
Хүүхдийн Урандөш зуслан ОНӨҮГ-ийн тайлангийн тухай "Хүүхдийн Уран Дөш Зуслан" ОНӨҮГ-ын 2019 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлангийн талаарх Удирдах зөвлөлийн дүгнэлт, үйлдвэрийн газрын Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүгнэлтийг хэлэлцэж дүгнэлт өглөө....
Шинэ Мөрөн Худалдааны төв ОНӨХК-ийн 2019 оны тайлангийн тухай Шинэ мөрөн Худалдааны төв ОНӨХК-ийн 2019 оны санхүүгийн болон үйл ажиллагааны тайлан, ТУЗ-ийн тайланг хэлэлцэж тогтоол гаргалаа....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ