Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 73 дугаар тогтоолыг орууллаа...
Ногдол ашиг хуваарилах тухай "Тэсийн Илч" ХХК-ийн ногдол ашиг, 2017 оны зарцуулагдаагүй техник зохион байгуулалтын зардал хуваарилах тухай...
Ногдол ашиг хуваарилах тухай "Шинэ-Идэр Дулаан Эрдэнэт" ХХК-ийн ногдол ашиг, 2017 оны зарцуулагдаагүй техник зохион байгуулалтын зардал хуваарилах тухай...
Ногдол ашиг хуваарилах тухай "Түнэл Илч" ХХК-ийн ногдол ашиг, 2017 оны зарцуулагдаагүй техник зохион байгуулалтын зардал хуваарилах тухай...
Ногдол ашиг хуваарилах тухай "Тосон Илч" ХХК-ийн ногдол ашиг, 2017 оны хуваарилагдаагүй техник зохион байгуулалтын зардал хуваарилах тухай...
Ногдол ашиг хувиарлах тухай "Их-Уул дулаан"ХХК-ийн ногдол ашиг 2017 оны зарцуулагдаагүй техник зохион байгуулалтын зардлыг хувиарлах тухай...
Ногдол ашиг хуваарилах тухай "Тариалан Нийтийн Ахуй үйлчилгээний төв" ХХК-ийн ногдол ашиг 2017 оны зарцуулагдаагүй техник еохион байгуулалтын зардлыг хувиарлах тухай...
Ногдол ашиг хуваарилах тухай "Галт Дулаан" ХХК-ийн ногдол ашиг, 2017 оны зарцуулагдаагүй техник зохион байгуулалтын зардал хувиарлах тухай...
Тогтоолд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 83 дугаар тогтоолыг орууллаа...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ