Орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын үндсэн хөрөнгө шилжүүлэх актлах, данснаас хасах тухай аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 04-р сарын 19-ний өдрийн 56 дугаар тогтоолыг орууллаа....
Орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын эзэмшил газрын эрхийг шилжүүллээ Орон нутгийн байгууллагуудын эзэмшилд байгаа ашиглалтгүй байгаа газрын эзэмших эрхийг тухайн газрыг ашиглаж үйл ажиллагаа явуулах хүсэлт гаргасан байгууллагуудад шилжүүлэх эрхийг аймгийн Засаг даргад үүрэг болголоо...
ОНӨХК-ийн ТУЗ-ийн төсөв батлагдлаа "Хөвсгөлийн Эмийн Эргэлтийн Сан" ОНӨХК-ийн ТУЗ-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны зардлыг баталлаа...
ОНӨХК-ийн ТУЗ-ийн зардал баталлаа "Шинэ Мөрөн Худалдааны төв" ОНӨХК-ийн ТУЗ-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны зардал баталлаа....
ОНӨХХК-ийн 2018 оны ТУЗ-ийн зардал баталлаа "Хөвсгөл Эрчим Хүч" ХХК-ийн 2018 оны ТУЗ-ийн ажиллах зардлыг баталлаа....
ОНӨХХК-ийн ТУЗ-ийн төсөв баталлаа "Хөвсгөл УсСуваг" ХХК-ийн 2018 оны ТУЗ-ийн зардал баталлаа...
Орон нутгийн өмчит ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийг томиллоо "Хөвсгөлийн Эмийн Эргэлтийн Сан" ОНӨХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүдийг томиллоо...
Зорилтот түвшин баталлаа Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 01 сарын 15-ны өдрийн 05 дугаар тогтоолоор "Хөвсгөл Ус Суваг"ХХК-ийн 2018 оны зорилтот түвшин баталлаа....
"Хөвсгөл Эрчим Хүч" ХХК-ийн 2018 оны зорилтот түвшин батлагдлаа Хөвсгөл Эрчим Хүч ХХК-ийн 2018 оны зорилтот түвшин, хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө батлагдлаа. ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ