Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал батлах тухай хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2019 оны зардал батлах тухай...
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн зардал батлах тухай Шинэ мөрөн худалдааны төв ОНӨХК-ийн ТУЗ-ийн 2019 оны зардал батлах тухай...
Мөрөн сумын газрын бүсчлэл тогтоосон тогтоол гарлаа Хөрөнгийн дахин үнэлгээ хийх байгууллагууд татаж авна уу?...
Өмчлөгч тогтоолгох ажлын хэсэг байгуулах тухай Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 09-р сарын 28-ны өдрийн 134 дүгээр тогтоолыг орууллаа...
Үндсэн хөрөнгө худалдах, шилжүүлэх, актлах тухай Байгууллагуудаас ирүүлсэн үндсэн хөрөнгийг шийдвэрлэлээ...
Үндсэн бүртгэх тухай "Хамтын оролцоо хариуцлагатай засаглал" хөтөлбөрийн хүрээнд сумдад олгогдсон хөрөнгийг бүртгэх тухай...
Төлөөлөн Удирдах зөвлөлийн гишүүдийг томилох тухай Аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 05-р сарын 30-ны өдрийн 73 дугаар тогтоолыг орууллаа...
Ногдол ашиг хуваарилах тухай "Тэсийн Илч" ХХК-ийн ногдол ашиг, 2017 оны зарцуулагдаагүй техник зохион байгуулалтын зардал хуваарилах тухай...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ