хөрөнгө худалдах шилжүүлэх, актлах тухай

аймгийн ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн 2019 оны 09-р сарын 16-ны өдрийн 115 дугаар тогтоолоор зарим байгууллагаас ирүүлсэн саналыг үндэслэн  үндсэн хөрөнгийг актлах худалдахаар шийвдэрлэлээ.

/татаж авах/115.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ