Түрээсийн журамд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа

Сумдад орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг түрээслүүлэхэд гардаг хүндрэлтэй байгаа асуудлуудыг судлан үзэж аймгийн ИТХ-д танилцуулж шийдвэр гаргууллаа. Хөрөнгө түрээслэдэг байгууллагууд татаж авна уу. татаж авах.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ