Хөвсгөл ус суваг ХХК-ийн 2019 оны ажлын үр дүн, ТУЗ-ийн тайлангийн тухай

Хөвсгөл Ус Суваг ХХК-ийн 2019 оны үйлдвэрлэл санхүүгийн үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэж дүгнэлт гаргалаа

/татаж авах.jpg

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ