Орон нутгийн өмчит компаниудын дүрмэд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа

Орон нутгийн өмчит  14 компаниудын дүрмэнд нэмэлт өөрчлөлт оруулж компанийн гүйцэтгэх захирал ТУЗ-тэй контрактын гэрээ байгуулж ажиллахаар боллоо./татаж авах.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ