Могойн гол ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд төлөөлөгч томилох тухай

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ