Хөрөнгө худалдах шилжүүлэх актлах тухай

аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2021 оны 04-р сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар  хүсэлт ирүүлсэн байгууллагын хөрөнгийг шилжүүлэх актлах, худалдах шийдвэр гаргалаа./татаж авах.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ