“Хүчит шонхор” захад зарагдаж буй махын гарал үүслийн байдалд тандалт судалгаа хийлээ 2015.05.21 МХЕГ-ын даргын 2015-05-01-ний 01/100 тоот удирдамжаар “Мал, амьтны гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүсэл, баталгаажилтын байдалд тандалт судалгааг Эмээлтийн товчооноос Хүчит шонхор худалдааны төв хүртэл хөдөө орон нутгаас мах тээвэрлэж байгаа тээврийн хэрэгсэл, ...
Дарханы замыг, тээврийн хамт шалгалаа 2015.03.25 МХЕГ-аас дэд бүтцийн салбарт аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор зохион байгуулж буй “Хүний төлөө – Зөв тус” сарын аяны хүрээнд Улаанбаатар – Дархан чиглэлийн хатуу хучилттай авто замын ашиглалт, засвар арчлалт, шинэчлэлтийн ажил, одоогийн төлөв байдал болон уг ч...
Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт үргэлжилж байна 2015.02.13. Мэргэжлийн хяналтын газраас улсын хэмжээнд Цагаан сарын баярыг угтаж хүнсний үйлдвэр, үйлчилгээний газруудад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийж гүйцэтгэж байна. Хяналт шалгалтанд хүнсний худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж б...
Арьс ширний үйлдвэр, хэвлэл, хими цэвэрлэгээний газруудад хэмжилт, шинжилгээ хийсэн тухай 2014.12.25 Мэргэжлийнхяналтынерөнхийгазрын даргын 2014 оны 01/33 тоот удирдамжийн дагуу арьс шир боловсруулах үйлдвэр, хэвлэх, хими цэвэрлэгээний газарт ашиглаж байгаа химийн бодистой харьцан ажилладаг ажилтны ажлын байрны орчинд хэмжилт шинжилгээ хийж үнэлэлт дүгнэлт өгөх, ца?...
Эмийн сан, эм ханган нийлүүлэх байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ, тандалт судалгаа, хяналт шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэх хяналт хийсэн тухай 2014.12.05 Аймаг, нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх, худалдаалах байгууллагын үйл ажиллагаа, эрүүл ахуйн нөхцөл, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдал, зохистой хэрэглээнд мөрдөгдөж буй хууль тогтоомж, стандарт, дүрэм журмын х...
Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр дэд бүтцийн салбарт 2014 онд шинээр барьсан, засварлаж шинэчилсэн барилга байгууламжид хийсэн хяналт шалгалтын тухай 2014.12.04 Улсын төсвийн болон гадаадын зээл тусламжийн хөрөнгө оруулалтаар 2014 онд барьж байгаа барилга байгууламжуудад холбогдох хууль тогтоомж, норм дүрэм, журам, эрх зүйн актуудын хэрэгжилтэд үнэлэлт өгөх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, улсын төсвийн хөрөнгө оруула?...
“Хээлтүүлэгч малын ашиг шимийн түвшин тогтоож, бүртгэл мэдээллийн сүлжээнд хамруулсан байдал”-д хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай “Хээлтүүлэгч малын ашиг шимийн түвшин тогтоож, бүртгэл мэдээллийн сүлжээнд хамруулсан байдал”-д хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай МХЕГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд хяналт, шалгалт хийх зарлагдсан объектод тусгагдсаны дагуу “Малын удмын сан, эрүүл мэндий...
Халдварт өвчний эсрэг бэлэн байдал хангалтгүй байна 2014.11.26 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас нийслэл, орон нутгийн Эрүүл мэндийн газар, цусны салбар банкийг хамруулан халдварт өвчний эрт сэрэмжлүүлэг, хариу арга хэмжээний бэлэн байдлыг шалгалаа. Монгол Улсын Аюулгүй байдлын Зөвлөлийн зөвлөмж, МХЕГ-аас гаргасан “Эбола вир...
Эмийн үйлдвэрийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий байцаагчийн 2014 оны 07 дугаар сарын 22 -ны өдрийн 01/08 дугаар албан даалгаврын хэрэгжилт болон Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Эрүүл мэндийн яамтай 2014 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөөний дагуу 2014 оны 09 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 02/228 тоот удирдамжаа?...
Зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа малын эмэнд хяналт шалгалт хийсэн тухай МХЕГ-ын 2014 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу мал эмнэлэг болон малын эмийн сангуудад “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хууль, холбогдох дүрэм, журмын шаардлагыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг шалгаж үнэлэлт, дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчил дутагдлыг газар дээр нь таслан зогсоо?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ