Зөвшөөрөлгүй үйл ажиллагаа явуулж байв Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх нэрийдлээр гадаадын зарим иргэд эмнэлэгийн үйлчилгээг амралтын өдрүүдээр хийж байна. Эмнэлэгийн тусгай зөвшөөрөлгүй жуулчны визээр Монгол Улсад орж ирэн, офиссын өрөөнд үзлэг хийж байсан Солонгос Улсын “Есанг Самсунг” эмнэлэгийнхний М?...
Нийслэл болон сум, суурин газрын хүн амын ундны усны чанар, аюулгүй байдалд хийсэн хяналт шалгалтын тухай Нийслэл болон сум суурин газрын хүн амын ундны усны эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн нөхцөл, усны чанар аюулгүй байдал холбогдох хууль тогтоомж болон ундны усны стандартын шаардлага хангаж буй эсэхэд үнэлгээ дүгнэлт өгч, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах зорилгоор хяналт шалгалтыг 1-4 ...
Мал нядлах, мах боловсруулах үйлдвэрүүдэд хянан магадлагаа явуулсан дүнгийн тухай “Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай”, “Амьтан ургамал,тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт шалгалтын тухай” хуулиуд, “Махны хяналтын дүрэ...
Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдэд хийсэн шалгалтын тухай МХЕГ-ын 2013 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөг үндэслэн Аймаг, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас баталсан удирдамжийн дагуу мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэдийн үйл ажиллагаанд “Хүнсний тухай”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгү?...
Согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдэд хяналт шалгалт хийсэн тухай МХЕГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу хяналт шалгалт хийхээр зарлагдсан согтууруулах ундааны үйлдвэрүүдэд “Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль”, “Хүнсний тухай хууль”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль”,...
“Радио телевизийн сүлжээ” УТҮГ-ийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүн Mэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2013 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, МХЕГ-ын даргын 2013 оны 10 дугаар сарын 09-ний өдрийн 01/202 тоот удирдамжийн дагуу радио телевизийн үндсэн сүлжээг эзэмшин, ашиглалт үйлчилгээ эрхэлж буй “Радио телевизийн сүлжээний газар” УТҮГ-ын үй...
Хужирт рашаан сувилал, Элма Хужирт ХХК-иудын үйл ажиллагаанд шалгалт хийв Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Хужирт сумын “Хужирт рашаан сувилал”, “Элма Хужирт” ХХК-иудын рашаан сувилалын үйл ажиллагаанд 2013 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгасны дагуу 1,3 дугаар улиралд шалгалт хийлээ. Шалгалтаар дээрх компаниудын рашааны б?...
Буудай хүлээн авах, хадгалах үйл ажиллагаа, нөөцөлсөн үрийн чанар зэргийг шалгав МХЕГ-ын даргын баталсан 01/168 тоот нэгдсэн удирдамжийн хүрээнд Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, гурилын үйлдвэрт хүнсний буудай хүлээн авч, хадгалах үйл ажиллагаа, аж ахуйн нэгж, байгууллагын тарьж ургуулсан таримлын болон 2014 тар?...
Согтууруулах ундаа худалдах тусгай зөвшөөрөлтэй газруудыг шалгав Ховд аймгийн Засаг даргын А/379 тоот захирамж, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2013 оны 10 сарын 25-ны өдрийн 21-02-044-136 тоот удирдамжийн дагуу Ховд аймгийн Булган, Үенч, Алтай, Мөст, Мөнххайрхан, Цэцэг, Дуут суманд үйл ажиллагаа явуулж буй архи согтууруулах ундааны тусгай...
Ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцсэн ажлын үр дүнг шалгасан тухай Булган, Завхан, Төв, Сэлэнгэ, Хэнтий, Нийслэлийн ногоон бүсийн ойд Ойн мэргэжлийн байгууллагын эрхтэй “Ойн хайгуул судалгааны төв” ХХК, “Мон таксаци” ХХК, “Тайгын шинэс” ХХК, “Баян Онон” ХХК-уудын ойн хөнөөлт шавж, өвчинтэй тэмцэх тэмцлийн үйл ажиллагааны явц, үр дүн, ой...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ