Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дорноговь, Хэнтий, Дорнод аймгийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн тухай ШАЛГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 01/68 тоот удирдамжийн дагуу Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Төв, Сэлэнгэ, Говьсүмбэр, Дорноговь, Хэнтий, Дорнод аймгуудын нутагт ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшиж буй, МХЕГ-аас обьектын эрсдли...
Цус, цусан бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд улсын хэмжээнд хийсэн хяналт шалгалтын тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2013 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Эрүүл мэнд, боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны хяналтын газрын даргын 5/817 тоот албан бичгээр хүргүүлсэн “Эрүүл мэндийн байгууллагуудад шалгалт хийх” нэгдсэн зөвлөмжөөр аймаг, нийслэ...
Химийн хорт болон аюултай бодис ашиглаж байгаа иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт, шалгалтын тухай МХЕГ-ын 2013 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Монгол Улсын “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай”, “Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай”, “Хог хаягдлын тухай” хуулиуд болон Химийн хорт болон аюултай...
Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцины хадгалалт, хамгаалалтын байдлыг шалгасан дүнгийн тухай Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин хөлдөж, улс оронд их хэмжээний хохирол учруулсан нөхцөл байдал үүссэнтэй холбоотойгоор Монгол Улсын “Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай”, “Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай” хуулийг хэрхэн хэрэгжүү...
Боловсрол, Шинжлэх Ухааны Яамны захиалгаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011-2012 онд шинээр баригдаж буй барилга байгууламжуудад хийсэн шалгалтын танилцуулга Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2013 оны 03 дугаар сарын 06-ны өдрийн 01/21 тоот удирдамжийн дагуу Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны захиалгаар улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2011-2012 онд шинээр баригдаж буй барилга байгууламжинд “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Бар...
Геодези, зураг зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн сан, зургийг технологийн дагуу үйлдсэн эсэхэд хяналт шалгалт хийсэн тухай Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын 2013 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу газрын даргын баталсан 2013 оны 04 дүгээр сарын 08-ны өдрийн 01/46 дугаар удирдамжаар Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газарт “Геодези, зураг зүй...
Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний даатгалын сангийн 2011, 2012 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалтыг шалгасан дүнгийн тухай Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2013 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөө, МХЕГ-ын даргын баталсан 01/19 тоот удирдамж, “Нийгмийн даатгалын тухай” хуулийн 33 дугаар зүйлд заасны дагуу Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний да...
Сургалтын төрийн сангийн 2011 он, 2012 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2013 оны нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Төсвийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиуд болон Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандарт, улсын байцаагчийн хуулиар хүлээсэн эрх, ...
“Могойн гол” компаний уурхайд шалгалт хийлээ Хөвсгөл аймгийн Могойн гол ХК-ийн нүүрсний уурхайд 2013 оны 05 сарын эхний 7 хоногт геологи уул уурхайн хяналт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналт, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын чиглэлээр хяналт хийлээ. Тус уурхайд нийт 43 ажиллагсад байгаагийн 19 нь нүүрс олборлох үйлдвэр...
“Атар өргөө” ХХК-ийн талхны үйлдвэрт гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийлээ “Атар-Өргөө” ХХК-ийн талхны үйлдвэр “Атар” талхыг хүнсний плёнкоор ороож шошго дардас тэмдэглэгээтэйгээр худалдаанд гаргасан боловч “Атар” талхны савлагааны талаар иргэд, төрийн бус байгууллагуудаас санал, гомдол ирүүлсний дагуу 2013 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр Нийслэ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ