НМХГ-аас согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийлээ Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газраас согтууруулах ундааны үйлдвэрлэл эрхэлж буй хяналт шалгалт хийхээр нийтэд зарлагдсан 23 үйлдвэрээс спиртийн 3, архины 10, шар айрагны 2, дарсны 2 нийт 17 газрыг хамруулан шалгалтыг хийлээ. Шалгалтанд хамрагдахаар нэр заагдсан 23 үйлдвэрэ?...
Аймгийн төвийн авто засвар, авто үйлчилгээ эрхлэгчдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийв Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас “Автотээврийн тухай” хууль, түүнтэй нийцүүлэн гаргасандүрэм журам, стандартуудын хэрэгжилтэнд тавих мэргэжлийн хяналтын үр нөлөөг дээшлүүлэх, тухайн байгууллагуудад дотоодын хяналтын системийг хэрхэн зохион байгуулан аж?...
Баянхонгор аймагт мөнгөн ус алдагдсаныг саармагжуулан ажиллаж байна 2013 оны 05 дугаар сарын 01 өдрийн орой 20 цагийн орчимд Цагдаагийн хэлтсийн мэдээллийн дагуу Баянхонгор сумын нэгдүгээр багийн нутаг дэвсгэрт байрлах “Дэлгэрэх” хүнсний захын урд байрлах үйлчилгээ, орон сууцны зориулалттай 2 давхар байрны ард нь залгаж барьсан 2х4.8 метр талб...
Улаанбаатар төмөр замын харьяа байгууллагуудад хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн чиглэлээр хийсэн хяналт шалгалтын тухай Мэргэжлийн Хяналтын Ерөнхий Газрын дэд даргын баталсан удирдамжийн дагуу Монгол Улсын “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай“ хууль түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан гарсан тогтоол шийдвэр, дүрэм, журам, стандартын хүрээнд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрү...
Улсын хэмжээний үр тариа, төмс, хүнсний ногооны үр болон хүнсний буудайн хадгалалт, хамгаалалт, нөөцлөлт, чанарын байдалд хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай Улсын хэмжээнд газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэн явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд болон улсын үрийн нөөц, тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангийн орон нутаг дахь салбаруудад 2013 оны хаврын тариалалтанд зориулж нөөцөлсөн үр тариа, төмс, хүнсний ногооны үрийн ч...
Дорнод аймгийн Халхгол суманд малын сэг зэм устгалын ажлын явцад хяналт тавьж ажиллалаа Дорнод аймгийн Засаг даргын 2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн А/79 дүгээр захирамжаар томилогдсон Хүнс, хөдөө аж ахуй, жижиг дунд үйлдвэрийн газар, Онцгой байдлын хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтсийн хамтарсан ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд Мэргэжлийн хяналтын газрын Мал, амьтан хо...
Тээврийн хэрэгслийн оношлогооны хяналт зохицуулалтын албаны Дундговь салбарт хяналт шалгалт хийлээ Дундговь аймгийн МХГазрын 2013 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх төлөвлөгөөний дагуу хууль, тогтоомж, дүрэм журам, стандартуудын хэрэгжилтэнд тавих мэргэжлийн хяналтын үр нөлөөг дээшлүүлэх, тухайн байгууллагад дотоодын хяналтын системийг хэрхэн зохион байгуулан ажиллаж байгаа...
Баян-Айраг эксплорэйшн ХХК-ны үйл ажиллагаанд хамтарсан хяналт шалгалт Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Цогт багийн нутаг дэвсгэрт ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч Баян-Айраг эксплорэйшн ХХК-ныүйл ажиллагаанд Ашигт малтмалын тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай, Усны ту?...
Баруун-Урт сумын өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд хяналт шалгалт хийсэн тухай Сүхбаатар аймгийн МХГ-ын 2013 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу 44/17 тоот удирдамжаар Баруун-Урт сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдэд “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Ариун цэврийн тухай”, ”Эрүүл мэндийн тухай”, “Эм, эмнэлгийн хэрэгсл?...
Цогтцэций, Ханбогд, Номгон, Баян овоо, Манлай сумдуудад хяналт шалгалт хийв Өмнөговь аймгийн Цогтцэций, Ханбогд, Номгон, Баяновоо, Манлай сумдуудад Аймгийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын 2013 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу 3 дугаар сарын 19-ний өдрийн 16/03/04/21-25 тоот удирдамжаар ЭМБХХААҮҮХХ-ийн дарга, эм биобэлдмэлийн улсы...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ