“Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци” ХХК-ийн 2011, 2012 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2013 оны хяналт шалгалтын нэгдсэн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулиуд болон Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага, стандар...
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2013 онд Улаанбаатар хот, 21 аймагт шинээр баригдаж байгаа барилга байгууламж, эрчим хүч, авто замын угсралтын ажилд хийсэн хяналт шалгалтын тухай Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын 2013 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу улсын төсвийн хөрөнгийн зарцуулалтад тавих хяналтыг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд “Төрийн хяналт шалгалтын тухай”, “Барилгын тухай”, “Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын ту?...
Гарал үүсэл тодорхойгүй, баталгаажилтгүй өндөг, тахианы махыг худалдаанаас татуулав Говьсүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас худалдаа, нийтийн хоолны 21 газрыг хамруулан өндөг, гахай, тахианы махны гарал үүсэл, баталгаажилтын байдалд хяналт шалгалт хийлээ. Хяналт шалгалтаар зургаан зөрчил илрүүлж, зөрчлийн 83%-ийг газар дээр нь арилгуулав. Шалгалты?...
Ховд аймгийн төвд баригдаж буй Худалдааны төвийг шалгав Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас тус аймгийн Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт баригдаж буй Худалдааны төвийн барилгын үйл ажиллагаанд хяналт хийх тухай аймгийн Засаг даргын 2013 оны 12 сарын 10-ны өдрийн А/497 тоот захирамжийн дагуу “Хүнсний тухай” хуулийн 10.1.2,“Барилг...
Зөвшөөрөлгүйгээр мөнгө хураасан асуудлыг шалгалаа Эрүүл мэндийн яамнаас Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт ирүүлсэн 1111 төвийн мэдээллийн мөрөөр Отгон сумын Эрүүл мэндийн төвийн Эрхлэгч, лаборант нартай холбоотой гарсан хүүхдэд урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ хийж, мөнгө хураасан асуудлыг Завхан аймгийн Мэргэжли?...
Зөвшөөрөлгүйгээр мөнгө хураасан асуудлыг шалгалаа Эрүүл мэндийн яамнаас Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газарт ирүүлсэн 1111 төвийн мэдээллийн мөрөөр Отгон сумын Эрүүл мэндийн төвийн Эрхлэгч, лаборант нартай холбоотой гарсан хүүхдэд урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ хийж, мөнгө хураасан асуудлыг Завхан аймгийн Мэргэжли?...
Баар, шөнийн цэнгээний газруудад иргэдийн гомдлын дагуу хяналт шалгалт хийлээ Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 6, 9-р багийн нэр бүхий иргэдийн гаргасан гомдлын дагуу аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас Хэрлэн сумын Засаг даргын тамгын газар, Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгтэй хамтран караоке, диско баар, шөнийн цэнгээний газруудад 2014 оны 02 ?...
“Нийтээрээ эрсдлээс сэргийлье” аяныг зохион байгууллаа Мэргэжлийн хяналтын газраас Шинэ жил, цагаан сар болох гэж буйтай холбогдуулан нийтийг гарч болох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, ялангуяа хүнсний худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөр...
Ховд аймгийн МХГ-аас мэдээлж байна Хууль бусаар 450 ширхэг загас агнажээ Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар, Байгаль орчны газар, Жаргалант сумын ЗДТГ хамтран байгаль орчны эсрэг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд нэгдсэн удирдамжаар Жаргалант сумын нутаг дэвсгэрт иргэдийн хууль бусаар ан ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ