Журам Худалдан авах ажиллагаатай хоблоотой хууль тогтоомж болон холбогдох хууль тогтоомж...
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг 2019-06-01 өдрөөс дагаж мөрдөхөөр болсон. ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ