“Төрийн худалдан авах ажиллагаа-Өмчийн удирдлага 2019” нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа. Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд төрийн худалдан авах ажиллагаанд оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ, өмчийн болон худалдан авах ажиллагааны хууль, тогтоомж хэрэгжилтийн үр дүнг олон нийтэд сурталчлах “Төрийн худалдан авах ажиллагаа-Өмчийн удирдлага...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ