Хөрөнгө бүртгэх тухай Байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар "Эф ай эф өү" ХХК-ийн нийлүүлсэн Dongfeng маркийн авто машиныг Байгаль орчин аялал жуулчлалын газарт бүртгэлээ...
Хөрөнгө бүртгэх тухай УТХО-аар Кибер жаал ХХК-ийн нийлүүлсэн 38 ширхэг зөөврийн компьютерыг эзэмших байгууллагыг , 9 ширхэг хэвлэгч эзэмших байгууллагыг 1, 2 дугаар хавсралтаар тус тус бүртгэлээ...
Хөрөнгө бүртгэх тухай ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар Монтех дистрибьюшн ХХК-ийн нийлүүлсэн XCMG GR-180 загварын автогредерийг Улаан-Уул сумын ЗДТГ-ын эзэмшилд бүртгэлээ....
Ёс зүйн дүрэм батлах тухай Ёс зүйн дүрэм батлах тухай...
суурин компьютерүүдийг бүртгүүллээ Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн суурин компьютерүүдийг Орон нутгийн өмчийн газрын даргын 2022 оны 12 сарын 30-ны өдрийн А112 тушаалаар эзэмшигч байгууллагуудад бүртгүүллээ...
Загас үржүүлэгийн аппаратыг бүртгүүллээ Байгаль орчин нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаар "Шинэ Сариг" ХХК-ийн нийлүүлсэн Ус сэлгэх зөврийн аппаратыг Цагааннуур сумын Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүллээ...
Олон үйлдэлт тракторыг бүртгүүллээ Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Монтех Дистрбьюшн ХХК-ийн нийлүүлсэн Дугуйт Ковшийг Тосонцэнгэл сумын Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүллээ...
Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд нийлүүлэгдсэн хүлэмжийг бүргтгүүллээ Шинэ хөдөө төслийн хүрээнд Хөвсгөл аймагт нийлүүлэгдсэн 21 ширхэг хүлэмжийг Орон нутгийн өмчийн газрын даргын 2022 оны 12 сарын 22 өдрийн А/108 тушаалаар "Хөдөөгийн Шийдэл" ХХК-д бүртгүүллээ...
Бүрэнхаан багийн гэрэлтүүлгийг бүртгүүллээ Бүрэнтогтох сумын Бүрэнхаан багийн гудамжны гэрэлтүүлгийг Орон нутгийн өмчийн газрын даргын 2022 оны 12 сарын 22-ны өдрийн А/107 тушаалаар Бүрэнтогтох сумын Засаг даргын Тамгын газарт бүртгүүллээ...
Цахим хурлын төхөөрөмжийг бүртгүүллээ Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Сүүххүнгий ХХК-ийн нийлүүлсэн "Цахим хурлын тоног төхөөрөмж" ийг Орон нутгийн өмчийн газрын даргын 2022 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/106 тушаалаар холбогдох сумдад бүртгүүллээ...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ