Хамгаалагдсан хүүхэд Аз жаргалтай гэр бүл хөтөлбөрийн хүрээнд Мөрөн сумын сургуулиудад гэрэлтүүлэг, камер суурилуулах, иж бүрэн суурин компьютер нийлүүлэх ажлын гүйцэтгэгч сонгох. Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын сургууль, цэцэрлэгийн бүсэд гэрэлтүүлэг, камер суурилуулах, иж бүрэн суурин компьютер нийлүүлэх ажил–ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн (www.tender.gov.mn цахим системээр) тенде...
Хамгаалагдсан хүүхэд аз жаргалтай гэр бүл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх ажлын гүйцэтгэгч сонгох Огноо: 2019.11.04: Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хамгаалагдсан хүүхэд аз жаргалтай гэр бүл дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдэд ээлтэй орчин бүрдүүлэх ажил–ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн тендер (www.tender.gov.mn цахим системээр) ирүүлэхийг...
Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгч дахин сонгох. Огноо : 2019.11.01: Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хөвсгөл аймгийн Ханх сумын Засаг даргын Тамгын газрын барилга угсралтын ажил–ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн (www.tender.gov.mn цахим системээр) тендер ирүүлэхийг урьж байна. Багцгүй....
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 5-р цэцэрлэгийн барилгуудыг холбох хүзүүвчийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл, төсөв боловсруулах үйлчилгээ зөвлөх үйлчилгээ Огноо: 2019-10-23: 1. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 5-р цэцэрлэгийн барилгуудыг холбох хүзүүвчийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл, төсөв боловсруулах үйлчилгээ зөвлөх үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулахаар төлөвлөж ба...
Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 5-р цэцэрлэгийн барилгуудыг холбох хүзүүвчийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл, төсөв боловсруулах үйлчилгээ Огноо: 2019.10.11: Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын 5-р цэцэрлэгийн барилгуудыг холбох хүзүүвчийн барилга угсралтын ажлын зураг төсөл, техник эдийн засгийн үндэслэл, төсөв боловсруулах үйлчилгээ хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээн?...
Ойн нөхөрлөлийн сургалт мэдээллийн төв байгуулах ажил дахин 2 Огноо 2019.10.04: Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ойн нөхөрлөлийн сургалт мэдээллийн төв байгуулах ажил -ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна....
Ойн нөхөрлөлийн сургалт мэдээллийн төв байгуулах ажил дахин Огноо 2019.09.27: Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ойн нөхөрлөлийн сургалт мэдээллийн төв байгуулах ажил -ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна....
Байгалийн хадлан, хүчит тэжээл нийлүүлэх гүйцэтгэгч сонгох Огноо: 2019.09.26 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Байгалийн хадлан, хүчит тэжээл –ийг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. ...
Ойн нөхөрлөлийн сургалт мэдээллийн төв байгуулах ажил Огноо: 2019.09.20. Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ойн нөхөрлөлийн сургалт мэдээллийн төв байгуулах ажил -ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна....
ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хөвсгөл Эрчим хүч” ХХК-д 6 кВ-ын оролт болон гаргалгааны шугамуудад тавигдах иж бүрэн хорго (Таслуур, реле хамгаалалт, хэмжүүрийн болон тогтмол гүйдлийн хэлхээ), 0,4 кВ-ын 3 ширхэг гаргалгааны иж бүрэн ?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ