Эрүүл иргэн эрхэм баялаг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үлдсэн багцад бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх Огноо: 2020-10-29 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Эрүүл иргэн эрхэм баялаг дэд хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үлдсэн багцад бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэх–ийг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Багцгт...
Зорилтот бүлгийн иргэдэд нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж, амьдрах орчныг сайжруулах дахин 2 Огноо: 2020-10-28 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Зорилтот бүлгийн иргэдэд нийгмийн хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж, амьдрах орчныг сайжруулах–ийг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Багцгтай. Үүнд: Багц-1: Хө...
Аймгийн Татварын хэлтэст суудлын авто машин нийлүүлэх үнийн санал авах Огноо: 2020-10-16 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Аймгийн Татварын хэлтэст суудлын авто машин нийлүүлэх–ийг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Багцгүй. ...
Өвс худалдан авах /Хөвсгөл, Аймгийн нөөц/ гүйцэтгэгч сонгох Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Аймгийн Мал хамгаалах санд төвлөрүүлэх өвс, тэжээлийн аюулгүйн нөөц бүрдүүлэх–г гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн (www.tender.gov.mn цахим системээр) тендер ирүүлэхийг урьж байна. Багцтай. Багц-1: Өвс нийлүүл...
Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт цахим номын сан байгуулах гүйцэтгэгч сонгох Огноо: 2020-10-07. Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт цахим номын сан байгуулах нийлүүлэх –ийг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Багцгүй....
Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт шинээр ашиглалтад орсон спорт заалны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх гүйцэтгэгч сонгох Огноо: 2020-10-07 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хөвсгөл аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газарт шинээр ашиглалтад орсон спорт заалны тоног төхөөрөмж нийлүүлэх –ийг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна. Багцгү?...
Хот хоорондын тээврийн хяналтын постны урд хурд сааруулагч болон замын тэмдэг суурилуулах ажил дахин Огноо: 2020.09.23 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хот хоорондын тээврийн хяналтын постны урд хурд сааруулагч болон замын тэмдэг суурилуулах ажил–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг дахин урьж байна. Хөвсгөл зам Х...
Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/ үлдсэн багцад гүйцэтгэгч сонгох. Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/ ажил–ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн (www.tender.gov.mn цахим системээр) тендер ирүүлэхийг урьж байн?...
Хот хоорондын тээврийн хяналтын постны урд хурд сааруулагч болон замын тэмдэг суурилуулах ажил Огноо: 2020.09.10 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хот хоорондын тээврийн хяналтын постны урд хурд сааруулагч болон замын тэмдэг суурилуулах ажил–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна. Хөвсгөл зам ХХК Хөв...
Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/ үлдсэн багцад гүйцэтгэгч сонгох Огноо : 2020-09-03 Хөвсгөл аймгийн Орон нутгийн өмчийн газарт эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Багийн хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр /Хөвсгөл, Жаргалант, Галт, Төмөрбулаг, Тосонцэнгэл, Их-Уул, Рашаант сум/ ажил–ыг гүйцэтгэх тухай битүүмжилсэн (www.tender.gov.mn цахим системээр) тендер ирүүлэх?...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ