2019 оны ХАА-нд оролцсон аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт 2019 онд Улсын төсвийн урсгал болон хөрөнгийн зардлаар худалдан авсан бараа үйлчилгээг нийлүүлэхээр тендерт оролцсон ААН-үүдийн шалгарсан болон шалгараагүй шалтгаан......

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ