2020 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө.........
2019 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2019 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө......
2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /тодотгол/ Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөтэ танилцана уу......
2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөтэ танилцана уу...
2017 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө Худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөөг дэлгэрэнгүй товчин дээр дарж үзнэ үү....
2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ