ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ХУДАЛАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Орон нутгийн өмчийн газрын Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан 2017 оны 3 дугаар улирлын тайланг үзэх бол ЭНД дарна уу.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ