АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ИЛ ТОД БАЙДЛЫН ТАЙЛАН 2019 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН БАЙДЛААР

Төлөвлөгөөний хэрэгжилттэй танилцахыг хүсвэл ЭНД дарна уу

 

 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ