Түрээсийн орон сууцны цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн ирэдийн анхааралд Түрээсийн орон сууцанд орохоор цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн иргэд 2019 оны 10-р сарын 04-ний өдрийн 18 цаг хүртэл цаасан материалаа өөрийн биеэр болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан аймгийн ЗДТГ-ын "А" байрны 111 тоотод авчирч өгнө үү?...
Түрээсийн байранд орхоор хүсэлт ирүүлсэн иргэдийг хэрхэн эрэмбэлэх вэ? Залуу гэр бүлийн хувьд хамгийн олон хүүхэдтэй гэр бүл хамгийн эхэнд эрэмбэлэгдэнэ. Тэнцсэн тохиодлолд аль бага насны хүүхэдтэй нь эхний эрэмбэнд орно. Ахмад настны хувьд хамгийн өндөр настай нь эхний эрэмбэд насны дарааллаар орно. жил сар өдрөөр нь эрэмбэлнэ. гэх мэт...
ЦАХИМ БҮРТГЭЛ ХИЙХДЭЭ АНХААРАХ ЗҮЙЛ Шинэ мөрөн хорооллын 135 айлын орон сууцыг цахим хэлбэрээр өргөдлийг хүлээж авч байгаа. Бүртгэл 2019/09/20-2019/10/07 09:00 цаг хүртэл явагдана. Бүртгүүлэхдээ дараах зүйлсийг анхаарна уу....

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ