Цаасан материал ирүүлэх хаягийн бүрдэл

Цаасан материал ирүүлэхдээ дээрх хаягийн бүрдэлийг хангаж дугтуйлж ирүүлнэ үү? Мөн цаасан материалын ажлын өдрүүдэд ажлын цагаар буюу 09-18 цагийн хооронд өөрийн биеэр буюу итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр ирүүлнэ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ