Түрээсийн орон сууцны цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн ирэдийн анхааралд

Түрээсийн орон сууцанд орохоор цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн иргэд 2019 оны 10-р сарын 04-ний өдрийн 18-00 хүртэл цаасан материалаа аймгийн ЗДТГ-ын "А" байрны 111 тоотод Орон нутгийн өмчийн газрын хэлтсийн дарга Н.Шинэбаяр  мэргэжилтэн Ц.Бэхбаяр, Ч.Лхагвамядаг нарт өөрийн биеэр болон итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан авчирч өгнө үү? Цахим бүртгэлд бүртгүүлсэн ч цаасан материалаа ирүүлээгүй иргэний материалыг эрэмбэлэх үйл ажиллагаанд оруулахгүйгээр хасахыг мэдэгье.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ