Гэрээ байгуулах эрх олголоо

Аймгийн ИТХ-ын ээлжит бус 13 дугаар хуралдаанаар "Шинэ мөрөн хороолол"-ын Хөгжлийн банктай гэрээ байгуулж, тус банканд төлөх 2,0 тэрбум төгрөгийн хүүгийн төлбөрийг  шат дараатайгаар улс орон нутгийн төсөвт тусгаж ажиллахыг аймгийн Засаг дарга Л.Ганболдод даалгасан тогтоол гаргалаа

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ