Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч Түрээсийн орон сууцанд орохоор хүсэлтээ ирүүлсэн хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн шалгарсан болон шалгараагүй мэдээлэл............
Залуу гэр бүл Түрээсийн орон сууцанд орохоор хүсэлтээ ирүүлсэн залуу гэр бүлийн шалгарсан болон шалгараагүй мэдээлэл.........
Төрийн албан хаагч Түрээсийн орон сууцанд орохоор хүсэлтээ ирүүлсэн Төрийн албан хаагчдын шалгарсан болон шалгараагүй мэдээлэл......
Гамшиг ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэн Түрээсийн орон сууцанд орохоор хүсэлтээ ирүүлсэн Гамшиг ослын улмаас орон гэргүй болсон иргэний шалгарсан болон шалгараагүй мэдээлэл......
өрх толгойлсон эцэг эх өрх толгойлсон эцэг эх...
18 хүртэлх насныы 4 түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх 18 хүртэлх насныы 4 түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх...
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн...
ахмад настан ахмад настан...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ