Бүрдүүлсэн материалаа хаана хэнд авчирч өгөх вэ?

Байрны хүсэлт хүлээн авах программ нээгдэж хүсэлт хүлээж авах хугацаанд аймгийн ЗДТГ-ын "А" байрны Орон нутгийн өмчийн газрын 111 тоотод биеэр авчирч өгнө.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ