Гражийн хүсэлт хүлээн авах тухай

2019 оны 11 сарын 11 266

Шинэ мөрөн хороооллын байранд орсон иргэдээс автомашины граш худалдан авах хүсэлтэй иргэд Орон нутгийн өмчийн газарт хүсэлтээ албан бичгээр гаргана уу? Грашийг бэлэн мөнгөөр худалдан авч болно.  Мөн зээлээр худалдан авах хүсэлт гаргавал Хөгжлийн банкны зээлийн жилийн 6% хүүг иргэн өөрөө төлөх нөхцөлтэй гэрээ байгуулан авч болно. Байранд ороогүй боловч граш худалдан авах хүсэлтэй иргэд мөн хүсэлт гаргаж болно. 

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ