Дулааны Эрчим Хүч худалдан авах гэрээ

2020 оны 4 сарын 6 158

Мөрөн суманд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагуудын 2020 онд дулааны эрчим хүч худалдан авах нэгдсэн гэрээг орууллаа. /татаж авах.pdf

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ